SPINOZA God verwacht niets van ons

Vandaag gaan we het weer over Spinoza hebben. Spinoza, we hebben het erover gehad in een vorige Ebook en ik besloot zijn gedachten te presenteren aan de hand van de kwestie van vrije wil en determinisme. Dit is over het algemeen het meest klassieke onderwerp als we Spinoza's filosofie willen benaderen om over zijn opvatting van vrije wil te praten. En het is meestal ook demeest toegankelijke gateway. Maar in deze vorige video hadden we alleen de oppervlakte van Spinoza's leer en visie op de wereld bekrast. Dit rechtvaardigt dat ik vandaag een tweede video maak om te proberen bepaalde dingen te verduidelijken, te ontwikkelen en te verdiepen die we slechts oppervlakkig hebben aangeroerd en die vandaag serieuze studie verdienen.

Verenigd Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Ondanks de politieke en religieuze strijd die van nature plaatsvindt, heerst hier een ongehoorde tolerantie. Geleerden en filosofen zoals Deckard. Dat hebben we gezien. Thomas Hobbs en John Lock vestigen zich tijdelijk in Nederland om vervolging te voorkomen en om te kunnen schrijven. Zonder censuur publiceren drukkers alles wat ze niet kunnen publiceren in andere Europese landen. Immanuel Kant zei dat vanzelfsprekend, dus van 1924 tot 1804 moest elk van zijn werken zich onderwerpen aan de Pruisische staatscensuur.

By Heinz Duthel

Download from Itunes

Schreibe einen Kommentar